Öppettider

Vardagar: 7.00 - 16.00

Övriga tider vänligen

ring vår jourtelefon.

070-410 45 90

Välkommen

BHM AB utför arbeten inom entreprenadbranschen och har bredd, både när det gäller kompetens och utbud av maskiner. BHM AB har gott renommé och anlitas av statliga såväl som privata bolag.
Verksamheten startades av Henry Hägglund, 1952. Kunskaper och erfarenheter har ackumulerats inom företaget sedan dess.
Även om verksamheten har vuxit rejält, både till omfattning och innehåll, så är BHM AB fortfarande ett familjeföretag - om än ett stort sådant!

Vi har bevarat personligheten och flexibiliteten!

Vi utför entreprenad inom schakt och bortfraktning av massor. Detta utgör grunden i vår verksamhet. Därifrån har verksamheten vuxit till att inkludera flera närliggande områden som exempelvis husgrundbyggnationer, och vi har byggt upp en bred kompetens inom varje enskilt område.

Vi utför stora och avancerade såväl som små och enkla uppdrag.
Vi graderar inte våra kunder som mer eller mindre viktiga, alla uppdragsgivare kan vänta sig vårt fulla engagemang.

Våra korta ledtider, bredden i maskinparken samt personalens engagemang gör att vi kan åta oss uppdrag med kort varsel. Med hög servicenivå anpassar vi arbetet efter dina behov.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri rådgivning!